All Questions

Filter by
Sorted by
Tagged with
0 votes
1 answer
14 views

Difference of sabaton and sabate

I saw a sentence: Multaj homoj ne laboras sabate kaj dimanĉe. I also saw when 'sabaton' is used instead of 'sabate.' Do they mean the same thing? Otherwise is there slight difference in meaning?
user67275's user avatar
 • 195
1 vote
1 answer
16 views

Bioliogiaj ordoj: adjektivoj aŭ nomoj?

Saluton. En la PIV, la biologiaj ordoj finiĝas kun -a (ekz. pleŭronektoformaj, gruformaj, ktp). La sufikso -a estas sufikso por adjektivoj. Sed la donita difino de la PIV similas difinon de nomoj (...
Lepticed's user avatar
 • 452
0 votes
1 answer
20 views

'tri jardekojn' as an advervial phrase?

I saw a sentence Mi laboris en la sama oficejo tri jardekojn. Here 'tri jardekojn' means 'for three decades' which is an advervial phrase in English. I wonder why it is written as if it were an ...
user67275's user avatar
 • 195
1 vote
0 answers
63 views

Translation of the Zero-Clause BSD License into Esperanto

I would like to translate the Zero-Clause BSD License into Esperanto so that more people can understand what the license says. I used AI to translate the text roughly, and I tried to revise it. ...
Juliamisto's user avatar
0 votes
2 answers
27 views

Kiel nomiĝas la supera parto de la unua paĝo de gazetoj?

Saluton, kiel nomiĝas la super parto de la unua paĝo de gazetoj, kiu enhavas titolon, daton, ktp. Mi trovis, ke tiu nomiĝas "manchette" en la franca, kaj "masthead" aŭ "...
Lepticed's user avatar
 • 452
0 votes
1 answer
42 views

Malfacilo? Malfacileco? Malfacilaĵo?

Pardonu min por krokodili. I'm having a hard time understanding the difference among these three words: malfacilo, malfacileco, malfacilaĵo. I suppose they all mean "difficulty" but what's ...
TJnFvYLDu3's user avatar
0 votes
1 answer
18 views

Ĉu mi povas diri "reigi" por esprimi "denove igi"?

Ekzemple: Anstataŭ "Tiu sperto denove igis min fortanima" mi dirus "Tiu sperto reigis min fortanima" Mi neniam vidis tiun vorton uzata. Ĉu ĝi ne estas ĝusta? Plue, temas pri poezia ...
lufenghuang's user avatar
0 votes
1 answer
49 views

How can I translate "tableau" in a theater context?

How can I translate the word "tableau" (same in French and English) in a theater context? It is the sentence in a scene that informs about changes in setting/location.
Lepticed's user avatar
 • 452
0 votes
1 answer
45 views

Kio estas la diferenco inter "fariĝis el" kaj "fariĝis al"?

Oni neniam eĉ scietis pri kio fariĝis el ili. (Mil naŭcent okdek kvar: p25) La angla versio: One never had the smallest clue as to what had happened to them. Ĉu ne "fariĝis el" devu esti &...
user64617's user avatar
 • 437
0 votes
0 answers
50 views

Esperanto as an official language of a nation

I know of two attempts to introduce Esperanto as an official language of a micro-nation: Neutral Moresnet (https://eo.wikipedia.org/wiki/Moresnet_ne%C5%ADtrala) and Insulo de la Rozoj (https://eo....
Mayor Ploy's user avatar
0 votes
3 answers
101 views

Which verb should I use to translate “行万里路" (in Eng: "Walk ten thousand miles")?

I would like to translate the Chinese proverb "行万里路" to engrave on my birthday gift. It roughly means "walk ten thousand miles". The complete proverb is “读万卷书,行万里路"(Read ten ...
TJnFvYLDu3's user avatar
1 vote
2 answers
70 views

Why do nouns/adjectives after estas not use accusative?

I am a very clear beginner in Esperanto, just here for conlanging, but why don't nouns after estas form the accusative? For example: It has a cat - ĝi havas katon It is a cat - ĝi estas kato The man ...
Child's user avatar
 • 11
1 vote
1 answer
82 views

Kiel oni analizas "antaŭ ol", "post kiam" k.s.?

En mia lasta demando, mi lernis, ke teorie nur substantivo povas aperi post prepozicio. Sed tiam, kiel oni klarigas esprimon "antaŭ ol", "post kiam" k.s.? (En la vortaro, kiun mi ...
rk03's user avatar
 • 145
0 votes
2 answers
52 views

Malfacilaĵoj pri tradukado el la angla esperanten

Mi provas traduki la ĉi-suban frazon esperanten: "Far below she could see an arm of the lake—no longer green, but dimmed by distance to a misted blue." Mia unua provo: "Malsupre, tre ...
AJWentworth's user avatar
3 votes
1 answer
131 views

Kial oni evitas "prepozicio + infinitivo aŭ KE"

Mi aŭdis, ke la esprimoj "prepozicio + infinitivo" kaj "prepozicio + ke" ne estas rekomendindaj ekskluzive de kelkaj esceptoj (por, sen, krom kaj anstataŭ). Ĉu oni evitas tiajn ...
rk03's user avatar
 • 145
2 votes
1 answer
34 views

Paroli relative al as-tempo "ĝenerala"

La as-tempo povas esti uzata por tempo aŭ reala (t.e. okazanta nun) aŭ ĝenerala (ekz por priskribi kutimon/kiamon/ktp). Kiam io okazas relative al io en kiam-frazo, ĉu estas [pli] ĝuste reprezenti la ...
Mona the Monad's user avatar
1 vote
1 answer
50 views

Kial la tradukisto aldonis difinan artikolon (la) en ĉi tiun frazon?

...por eskapi de la akrega vento, rapide puŝis sin tra la vitrajn pordojn de la Loĝejoj de la Venko... (1984, tradukita de Donald Broadribb) La frazo simple estas "Victory Mansions" (sen ...
user64617's user avatar
 • 437
0 votes
1 answer
89 views

Why is kio correct instead of kion?

I was asked to translate the following English sentence into Esperanto. I like everything that is on that table. The correct translation was the following. Mi ŝatas ĉion kio estas sur la tablo. ...
user67275's user avatar
 • 195
0 votes
1 answer
41 views

Bonvolu analizi la strukteron de la frazo

La signifon kaj uzon de krokodili oni povas kompreni nur en la kunteksto de la sociaj normoj de la lingvokomunumo, kie estas virto utiligi ĉiujn eblojn ekzerci sin en Esperanto. (Lindstedt, J. 2016. ...
user64617's user avatar
 • 437
1 vote
2 answers
43 views

Difference in meaning when changing order of clauses in a sentence

I was asked to translate the English sentence He does not find the lamp in the box. into Esperanto. I wrote Li ne trovas la lampon en la kesto. as an answer and it was accepted but another ...
user67275's user avatar
 • 195
0 votes
3 answers
49 views

"Kiaj" or "kiuj novaĵoj ĉe vi"?

Which one is correct, or better, or more often used to simply ask "what's new with you" "what's up"? In my Esperanto textbook I can see "kiaj novaĵoj ĉe vi", but isn't &...
Peter82's user avatar
 • 31
0 votes
3 answers
55 views

"en la nokto" vs "en nokto"

I found the following phrase in an Esperanto textbook: Ŝi promesis montri al Andreo serion da poŝtkartoj, prezentantaj Bukureŝton en la nokto. Why there is "la" before "nokto"? It ...
Peter82's user avatar
 • 31
3 votes
2 answers
61 views

"kiun" instead of "kion" as direct object pronoun

I just stumbled upon this sentence taken from a 1974 textbook on Esperanto published in Poland: "Andreo kaj Mary promenis en la parko kaj dividis impresojn pri la bonega spektaklo, kiun ili ...
Peter82's user avatar
 • 31
0 votes
1 answer
75 views

Why does not use 'si' in this sentence 'Ŝi pensas, ke ŝi vidas grandajn insektojn.'

'Ŝi pensas, ke ŝi vidas grandajn insektojn.' In this sentence, I thought the second 'ŝi' should be 'si' in the context that the first and second 'ŝi' refer to the same woman. Why was 'ŝi' used here ...
user67275's user avatar
 • 195
2 votes
2 answers
53 views

Why is there 'n' in 'Kien Adamo volas iri'

I saw a sentence Kien Adamo volas iri? Here I guess the 'n' in the 'Kien' makes 'to where' rather than 'where'. Is it the same 'n' as in the objective of a verb, like "Mi manĝas pomon."? ...
user67275's user avatar
 • 195
2 votes
1 answer
85 views

Using participles as adverbs

I have a few questions regarding participles used as adverbs in Esperanto. Let us consider the following sentence: Having slept, I had breakfast. Early on, I learned that the "Having slept&...
J-L's user avatar
 • 190
2 votes
2 answers
208 views

Does using 'Ŝi' twice in a sentence 'always' mean they are different persons?

In this sentence, Ŝi dancas en sia ĉambro. I know that a woman is dancing in her own room. But if in this sentence, Ŝi dancas en ŝia ĉambro. Does this 'necessarily' mean that one woman is dancing ...
user67275's user avatar
 • 195
0 votes
1 answer
42 views

Ĉu la dua frazo gramatike estas ebla?

Ĉu vi volas esti savata? Ĉu vi volu esti savata? Kio estas gramatikaj diferencoj inter du frazoj? Ĉu la dua frazo gramatike estas ebla?
user64617's user avatar
 • 437
1 vote
2 answers
81 views

Difference between 'tie ĉi' and 'ĉi tie'

I saw these two phrases in the sentences "Ni loĝas tie ĉi." and "Kiom da homoj lernas Esperanton ĉi tie?" Do 'tie ĉi' and 'ĉi tie' have precisely the same meaning and usage? ...
user67275's user avatar
 • 195
1 vote
1 answer
118 views

Difference between amiko and geamikoj

I learned that amiko and geamikoj means friend, and am wonder how they are differently used. My initial guess is 'geamikoj' means mutual relationship so it is not used as a singular form as 'geamiko' ...
user67275's user avatar
 • 195
0 votes
1 answer
48 views

Ĉu "nek ... nek" estas deviga en tiu ĉi frazo?

Ĉu en tiu ĉi frazo Kaj ŝi kaj li ne emis veni. oni nepre devas uzi nek ... nek? Nek ŝi nek li emis veni. La frazo okazis dum normala ĉiutaga interparolado. En la momento aŭdeblis strangete sed eble ...
Eduardo Trápani's user avatar
2 votes
3 answers
263 views

Kion signifas “ali”?

En la antaŭparolo de la libro Sur bluaj planedoj estas la jena frazparto: Kara leganto, sidiĝu kiel eble plej komforte inter la brakoj de via preferata fotelo, ĉar en la sekvaj paĝoj atendas vin ...
Neil Roberts's user avatar
 • 17.3k
0 votes
2 answers
35 views

Ĉu eble diri, kaj estos tio komprena, "levilejo" anstataŭ "lifto"?

Vorto "lifto" estas el latina "elevare", kio signifas "levi". Levilo estas io, kio povas levi ion. Tiam levilejo estos ejo, kia povas levi? Aŭ bonegota vorto "levejo&...
cxtbs's user avatar
 • 1
1 vote
1 answer
129 views

Are there resources for colloquial Esperanto?

I'm currently translating something written in a colloquial style and I'd like to replicate that, but I can't find the necessary words and phrases for that. Are there any resources about that on the ...
zvavybir's user avatar
 • 207
1 vote
1 answer
46 views

Kien iras Sofia or Kien Sofia iras?

What is a better translation for the English sentence Where is Sofia going? Google Translate suggested Kien iras Sofia? and my Duolingo course gave me Kien Sofia iras as a correct sentence. If both ...
user67275's user avatar
 • 195
1 vote
3 answers
62 views

Ĉu estas ĝusta frazo "Mi permesas ke vi faru tion"?

Mi multe legas kaj aŭdas ĉi tiajn frazojn: Mi permesas ke vi faru tion. Ĉu ĉi tio estas ĝusta uzo de la imperativo? Se jes, kial oni rajtas uzi ĝin ĉi tie? Mi trovis la regulon ke oni uzu la ...
Weirdo's user avatar
 • 111
0 votes
2 answers
80 views

What are skemismo and naturalismo in Esperanto's language history?

I once encountered the terms skemismo and naturalismo to describe different philosophies about how Esperanto should be used or developed. What would be a good summary of these two opposing ...
Lover of Structure's user avatar
2 votes
2 answers
98 views

What is the right/best verb to use for tapping a contactless smart card?

What is the right or best verb for expressing that we are tapping a contactless smart card? It is my understanding that the best choice of verb in English is "to tap", even though only ...
Lover of Structure's user avatar
0 votes
1 answer
80 views

How many of Zamenhof's 917 original Esperanto roots does the Duolingo course cover?

The Unua Libro's dictionary section contains 917 roots. (Later many additional roots were added to the language.) How many of Zamenhof's 917 original Esperanto roots does the Duolingo course cover? If ...
Lover of Structure's user avatar
1 vote
3 answers
56 views

Relativa subfrazo kun «kie» kiu ne temas pri loko

En la angla, oni povas uzi la vorton where por enkonduki subfrazon kiu precizigas la situacion de la ĉeffrazo, eĉ se ĝi ne precizigas la lokon. Ekzemple: Cycling accidents where the cyclist wasn’t ...
Neil Roberts's user avatar
 • 17.3k
1 vote
1 answer
70 views

What is a good summary of punctuation rules or habits in Esperanto?

Marcos Cramer writes: "There are no fixed rules for punctuation in Esperanto". Cyril Robert Brosch writes: "Faru interpunkcie, kion vi volas." Maybe this is the right sentiment ...
Lover of Structure's user avatar
0 votes
3 answers
104 views

Can the prefix ge- only appear in plural nouns (with -oj) and without -in-?

This question has really two parts, but they are related, so I wrote them up as a single question. Does the prefix "ge-" only appear in plural nouns (that is: with "-oj")? For ...
Lover of Structure's user avatar
1 vote
3 answers
79 views

How can one best express the two different senses of the English verb "to expect" in Esperanto?

The English verb "to expect" has 2 common meanings: to predict: "I expect that they will arrive within 2 hours" to demand: "I expect you to give me back my money within 2 ...
Lover of Structure's user avatar
5 votes
3 answers
214 views

proper placement of accent mark for the letter ĥ

What is the proper placement of the circumflex accent on the lowercase letter "ĥ"? I am asking from a typographic perspective, as in what a font designer should do. Should the accent mark be ...
Lover of Structure's user avatar
0 votes
1 answer
52 views

Under which circumstances is "krom" ambiguous in practice?

The word "krom" is well-known as being ambiguous. As I understand, there are some clues for differentiating the two: "krom" of addition (in addition to, besides): sentence-...
Lover of Structure's user avatar
0 votes
2 answers
72 views

What are all 3-letter (or shorter) words in Esperanto?

Is there a list of all Esperanto words of length 3 or less? Please note that I am not asking about roots. I am asking as a seasoned language learner: Short words can throw a learner off because their ...
Lover of Structure's user avatar
0 votes
3 answers
204 views

Is 'ŭ' pronounced differently from 'u'?

The country name Australia is Aŭstralio in Esperanto, not just Australio. Another example is ambaŭ. For me, it looks weird because just spelling as Australio would sound the same as Aŭstralio. Why ...
user67275's user avatar
 • 195
5 votes
2 answers
81 views

Is there such a thing as a "Certified Translation" for Esperantists while translating for immigration?

My wife and I are Esperantists, and right now we are getting ready for me to sponsor her to come to Canada from Finland. Part of the story of us meeting was Esperanto, and has continued to be part of ...
Donĉjo Frazoro's user avatar
0 votes
1 answer
61 views

How would you say "leather belt with metal buckle"?

Are there other option than Ledzona zono kun metalbuko
leoelazio's user avatar
 • 401
1 vote
2 answers
30 views

How would you say "Teaching Assistant"?

Example sentence Li laboras kiel en la universitato. Instruado-helpanto does not look natural to me. subprelegonto looks more native but is long. Is it a good translation? Are there any other ...
leoelazio's user avatar
 • 401

15 30 50 per page
1
2 3 4 5
34