3

Pro la lastaj demandoj pri antaŭjuĝoj pri Esperanto, mi ekmemoras esperantlingvan kanton kiu havas tekston similan al "ne povi vidi ion ne signifas ke ĝi ne ekzistas". Kaj poste estas ekzemploj de aferoj kiujn homoj emas ne kredi ĉar ili ne vidas ilin en la ĉiutaga vivo, inkluzive Esperanton. Tamen mi havas memortruon kaj ne plu povas memori nek la nomon, nek la grupon, nek la tekston. Ĉu iu povos helpi min trovi ĝin?

1 Answer 1

3

Eble temas pri Preferindus de Strika Tango

https://www.soundcloud.com/esperanta-muziko/strika-tango-preferindus

1
  • Jesja, ĝuste tion mi serĉis, dankon!
    – Neil Roberts
    Commented Sep 29, 2016 at 16:50

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.