5

Mi vidis ekzemplojn kiel "sidiĝi" kaj "decidiĝi". Sed en mia kapo tio ŝajnas nelogike. Ĉu vere eblas iĝi verbo? Laŭ PIV sidiĝi signifas "iĝi sidanta" kaj same decidiĝi signifas "iĝi decidanta".

Estas ankaŭ tiuj verboj kiuj funkcias malsame. Vekiĝi, ekzemple. Oni ne iĝas vekanta.

Ĉu iu povus klarigi al mi?

1 Answer 1

7

Tiu faceto de sidiĝi - iĝi sidanta - signifas ŝanĝon al iu stato.

sidiĝi
eksidi
sidigi sin

Same kia blankiĝi signifas ŝanĝon de neblanka al blanka.

Ĉe vekiĝi alia faceto ekzistas: la funkcio estas turni transitivan verbon en netransitivan verbon. Kompare kun aktiva voĉo al pasiva voĉo.

la vekhorloĝo vekis min
mi estis vekita
mi vekiĝis

La sufikso -ig inverse turnas netransitivan verbon en transitivan.

mi kuŝas
la kuracisto kuŝigas min
2
  • Ĉu vekhorloĝo? Sep 29, 2016 at 12:46
  • @LyubomirVasilev korektite.
    – Joop Eggen
    Sep 29, 2016 at 12:48

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.