3

Suprizis min vidi ke laŭ la retejo de edukado.net, iu diplomiĝis pri la nivelo A1 je la KER-ekzameno (ekzameno por lingvokonoj). A1 estas la plej baza nivelo, kaj mi ŝatus havi pli da informoj pri tio.

Ĝis aprilo 2014 okazis 2 novaj ekzamensesioj, kaj tiel entute jam 39 en 29 landoj. Ĝis nun sukcese ekzameniĝis

entute: 1800 personoj: 1 je A1, 510 je B1, 543 je B2, 746 je C1-niveloj.

Mi ŝatus scii kie kaj kiam ĝi okazis.

1
  • Mi sxangxos tion en la demando, en kio mi uzas tion frazon! Oct 4, 2016 at 21:40

1 Answer 1

6

Mi ricevis respondon de la administranto de Edukado.net kiu informis min ke temas pri eraro kaj ŝi dankas vin pro la atentigo.

kore,

Axel

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.