5

Mi serĉis en vortaro.net kaj en la Medicina Esperanta Terminaro (ĉefa kompilinto: D-ro Josef Hradil) sed mi ne trovis. Ĉu mi povas uzi la vorton riparo? Aŭ eble mi devas uzi ion kun la kapvorto torako?

1 Answer 1

8

PIV uses brustokaĝo or brustokorbo ("basket").

Technical dictionaries seem to be happy to give torako for the bones of the abdomeno. You could clarify that as toraka ostaro.

Riparo would possibly be understood in context, but note carefully that it also means "a repair".


PIV provizas la vortojn brustokaĝo kaj brustokorbo.

Teknikaj vortaroj ŝajne sin kontentigas per torako por la ostoj de l' abdomeno, kaj oni povus klarigi tion per toraka ostaro.

Riparo verŝajne kompreneblus laŭ kunteksto, sed rimarku ke tio ankaŭ estas substantiva formo de ripari.

1
  • 1
    Antaŭ ol klaki je ĉi demando por legi la respondojn, mi pensis: "riparo". Do, tiu certe estus komprenebla laŭ kunteksto. Sed por maksimuma komprenebleco, mi samopinias pri la respondo de Andrew Woods. Dum rapida konversacio sen vortaroj, "riparo" verŝajne estas la vorto kiu elirus ies buŝo.
    – Kat Ño
    Commented Oct 8, 2016 at 18:09

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.