8

"Liza pentras bildojn". Eble preskaŭ ĉiu konas la faman kanton de Persone. Sed mi ne tiel bone komprenas la tekston de ĝi. Ĉu iu scias:

 • Kiu estas Liza?
 • Kial ŝi pentras bildojn?
 • Kial la kantisto ne plu pentras?
 • Pri kio temas la kanto ĝenerale?
2
 • Nu, evidente ŝi ĉiam volis pentri bildojn, do tial ŝi pentris ilin... :P
  – Kat Ño
  Oct 13, 2016 at 17:57
 • Sed ne ĉiam, ĉar iam ŝia farbskatol’ perdiĝis kun la vol’. :p
  – Neil Roberts
  Oct 13, 2016 at 22:55

1 Answer 1

15

Mi fakte scias, kiu estas Liza. Mi eĉ renkontis ŝin plurfoje. Sed mi ne povas doni pli da detaloj pri ŝia identeco.

Ŝi pentras bildojn, ĉar ŝi estas artistino.

La kantisto transiris al aliaj artoformoj.

Pri la cetera temo prefere ĉiu aŭskultanto elpensu sian propran klarigon.

2
 • 2
  Ĉu vi estis la kantisto de la bando kaj verkisto de PMEG? Ŭaŭ, verŝajne neniu povus pli bone respondi! Estas granda honoro por vi ke vi donis respondon por mia demando.
  – Aviadisto
  Oct 14, 2016 at 9:56
 • Kompreneble granda honoro por MI :-) Ne eblas redakti tion :-)
  – Aviadisto
  Oct 14, 2016 at 10:32

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.