5

Jen kelkaj ekzemploj:

Li renkontos profesoro Wáng en Berlino.

Mi ne vidis doktoro Müller hodiaŭ.

Tio ne interesus sinjorino Fischer.

Ĉu oni metu la akuzativan n-finaĵon je la titolo, aŭ ĉu oni traktu ĝin kiel parto de la nomo kaj lasu ĝin sen -n?

1 Answer 1

7

Mi dirus ke jes, la titolo bezonas la akuzativon. Se oni serĉas la jenan ĉenon en Tekstaro aperas 62 ekzemploj.

(profesor|doktor|sinjor)(in)?on [A-ZĤŜĜĈĴŬ]

Jen kelkaj el ili:

De Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto:

Li petegis sinjorinon Anneton alveturi al li en B-n

De Monato:

Li tamen ne deziris ĝeni doktorinon Donova.

De La Ondo de Esperanto:

La fama foto, afable sendita de CO UEA, prezentas profesoron Waringhien kun la manuskripto de PIV antaŭ transdoni ĝin al la eldonejo

PMEG nomas ĉi tiun koncepton «identiga prisribo». Ĝi ne rekte specifas ĉu oni metu la n-finaĵon ĉe la titolo sed ĝi ja enhavas kelkajn ekzemplojn kie tio okazas. Interese estas ke ĝi diras ke estis ŝanĝo de la reguloj pri la meto de la n-finaĵo ĉe la nomo. Ŝajne originale Zamenhof ja farus tion, sed nuntempe oni ne plu faras. La unua ekzemplo montras tiun diferencon. Nuntempe tio estus:

Li petegis sinjorinon Anneto alveturi al li en B-n

T.e. sen la n-finaĵo ĉe «Anneto».

3
  • Kion vi celas per la suba parto? Kion oni ne plu faras? Commented Oct 15, 2016 at 21:50
  • @AntoniaMontaro mi ĵus redaktis la respondon kun ekzemplo de la ŝanĝo kaj ligilo al la priskribo de la diferenco. Espereble tio nun estas pli klara.
    – Neil Roberts
    Commented Oct 15, 2016 at 21:57
  • Ah, nun mi komprenas, dankon. Commented Oct 15, 2016 at 22:03

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.