8

Nu, mi konas aliajn tradukaĵojn al la hispana, angla, ktp., kaj ĉiuj estas ege malsamaj inter ili (laŭ mi). Mi supozas, ke la ĝusta kaj ekzakta senco el la latina frazo varias en ĉiu lingvo sed tio malhelpas al la ĝusta kaj korekta tradukado de ĉi tiu frazo.

Nun, mi deduktas, ke la plej simpla tradukaĵo de tiu latina frazo al Esperanto estus:

Rememoru, ke vi mortos.

Sed tiu ne konvinkas min.

  • Se vi preferas uzi komon, ĝi devus esti antaŭ ke. – Andrew Woods Oct 16 '16 at 18:05
  • Vi pravas, @AndrewWoods. Dankon. – Victor Burgos Oct 16 '16 at 23:06
  • @AndrewWoods Ĉu uzado de komoj estas preferaĵo? – La Vo-o Dec 3 '16 at 23:21
7

Mi skribus Memoru, ke vi mortosMemoru vian mortemon. Sed fiksa esprimo laŭ mi ankoraŭ ne ekzistas.

| improve this answer | |
6

Kial tiu ne konvinkas vin? Vi certe povas trovi pliajn proponojn, kiel "rememoru vian mortecon" sed via propono ŝajnas pli taŭga al mi.

| improve this answer | |
5

Angle, "memento mori" estas uzata kiel substantivo. Do, mi tradukis la lokucion, "memorigilo de morteco".

| improve this answer | |
3

Mia sugesto estas simple:

Memoru morton.

Pri Respice post te; hominem te memento:

Rigardu malantaŭen; vian homecon memoru.

| improve this answer | |
  • Mi ial deziras meti la «la»: «memoru la morton». Alikaze ŝajnas al mi ke vi volas ke mi pensu pri iu ajn specifa morto, ne pri la ĝenerala koncepto. Ĉu tio estas fuŝa penso? – Neil Roberts Oct 17 '16 at 0:40
  • Tiu penso eble ne estas fuŝa, sed tro bazas sin sur lingvoj kiuj havas ankaŭ nedifinan artikolon kaj tiel estas malsimilaj al Esperanto. Eble vi egaligas, ekzemple, la vorton morto al a death. Cetere, proverboj kaj proverbecaj esprimoj nature emas esprimiĝi koncizege. Memoru morton estas bona traduko. – Harri Laine Oct 17 '16 at 18:00
3

Nur por aldoni: Ni iam faris podkastan epizodon pri Memento Mori. Mi ne memoras, ĉu ni diskutis eblan esprimon Esperantan.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.