8

Nu, mi konas aliajn tradukaĵojn al la hispana, angla, ktp., kaj ĉiuj estas ege malsamaj inter ili (laŭ mi). Mi supozas, ke la ĝusta kaj ekzakta senco el la latina frazo varias en ĉiu lingvo sed tio malhelpas al la ĝusta kaj korekta tradukado de ĉi tiu frazo.

Nun, mi deduktas, ke la plej simpla tradukaĵo de tiu latina frazo al Esperanto estus:

Rememoru, ke vi mortos.

Sed tiu ne konvinkas min.

3
 • Se vi preferas uzi komon, ĝi devus esti antaŭ ke. Commented Oct 16, 2016 at 18:05
 • Vi pravas, @AndrewWoods. Dankon. Commented Oct 16, 2016 at 23:06
 • @AndrewWoods Ĉu uzado de komoj estas preferaĵo?
  – La Vo-o
  Commented Dec 3, 2016 at 23:21

5 Answers 5

7

Mi skribus Memoru, ke vi mortosMemoru vian mortemon. Sed fiksa esprimo laŭ mi ankoraŭ ne ekzistas.

6

Kial tiu ne konvinkas vin? Vi certe povas trovi pliajn proponojn, kiel "rememoru vian mortecon" sed via propono ŝajnas pli taŭga al mi.

5

Angle, "memento mori" estas uzata kiel substantivo. Do, mi tradukis la lokucion, "memorigilo de morteco".

3

Mia sugesto estas simple:

Memoru morton.

Pri Respice post te; hominem te memento:

Rigardu malantaŭen; vian homecon memoru.

2
 • Mi ial deziras meti la «la»: «memoru la morton». Alikaze ŝajnas al mi ke vi volas ke mi pensu pri iu ajn specifa morto, ne pri la ĝenerala koncepto. Ĉu tio estas fuŝa penso?
  – Neil Roberts
  Commented Oct 17, 2016 at 0:40
 • Tiu penso eble ne estas fuŝa, sed tro bazas sin sur lingvoj kiuj havas ankaŭ nedifinan artikolon kaj tiel estas malsimilaj al Esperanto. Eble vi egaligas, ekzemple, la vorton morto al a death. Cetere, proverboj kaj proverbecaj esprimoj nature emas esprimiĝi koncizege. Memoru morton estas bona traduko. Commented Oct 17, 2016 at 18:00
3

Nur por aldoni: Ni iam faris podkastan epizodon pri Memento Mori. Mi ne memoras, ĉu ni diskutis eblan esprimon Esperantan.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.