11

Kiel oni diras esperante “to harass” aŭ “harassment”? En la Telegrama grupo ni konkludis, ke “sexual harassment” povus esti tradukata kiel “seksmolesto” (ĉu ekzistas pli bona traduko?). Tamen, ĉu “molesti” taŭgas por ĉiuj specoj de “harassment”? Ekzemple, kiel oni nomus en Esperanto la konduton de tiu, kiu obsedite telefonas al iu po dek fojoj ĉiutage?

1
 • How about tedi?
  – Olafant
  Aug 10, 2019 at 15:07

2 Answers 2

7

Seksa molestado is what Benson (CEED) has listed.

Note that, in accordance to PIV, the meaning of "molesti" is much closer to "to harass", and should not be misled by its similarity with the contemporary meaning of "to molest."

7
 • 1
  Dankon. Kaj kion ĝi diras pri “harassment” ĝenerale?
  – DRR
  Oct 30, 2016 at 9:12
 • Ankaŭ Tatoeba uzas „seksa molestado”: tatoeba.org/epo/sentences/… Oct 30, 2016 at 18:34
 • DRR - estis multaj proponoj. Tro por listigi. Mi elektis ne listigi ilin kiam mi rimarkis ke ĝi enahavis apartan mencion de "Seksa molestado". Oct 31, 2016 at 11:34
 • Kial ne listigi? Almenaux la plej kutimajn. La demando temas pri cxia "harassment". Mar 23, 2017 at 19:19
 • 2
  Downvoting because it doesn’t answer the actual question which was about harassment in a more general sense.
  – Neil Roberts
  Aug 9, 2019 at 11:59
2

persekuti

*persekut/i: Konstante turmentadi per severaj, maljustaj aŭ kruelaj malbonfaroj aŭ leĝoj (PIV)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.