2

Do, kiel? Mi ne povis trovi tradukon en PIV, nek en ReVo, kaj la gugla tradukilo (kompreneble, mi tute ne kredas ĝin) aludas pri:

anonco de laborposteno

Ĉu tio estas ĝusta, kaj se ne — kion mi uzu?

1 Answer 1

3

La vorto, kiun vi serĉas, estas dunganonco. Guglu "dunganonco" kaj vi trovos kelkajn ekzemplojn:

  • Bv. trovi dunganoncon de EEU por la posteno de direktoro plenumenda ekde majo 2005.

  • Kvankam komisiano Verheugen rekonis la diskriminacian naturon de la dunganonco, kiu postulis denaskan scipovon de la angla ...

  • Mi skribis al la menciita adreso por ekscii, ĉu ne indus krei veran afiŝeton kun dunganonco.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.