4

Ĉu ie troviĝas kunigita kalendaro de ĉiuj internaciaj esperanto-renkontiĝoj? La plejmulto pri ĉi tiaj aferoj mi ricevis babilante. Estus bone havi oficialan skribitan informon. Ĉu eble estas listo de ĉiu-jare revenantaj renkontiĝoj?

4

Mi nur scias pri ĉi tiu paĝo. Ĝi enhavas kalendaron por la eventoj ĉirkaŭ la mondo en 2016 kaj 2017.

1

Estas bona ideo. Mi nur scias pri ĉi tiu: http://lernu.net/en/forumo/2

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.