1

Mi designas Artkartajn Magik' La Renkontiĝo kartojn kaj mi ne scias kiel traduki tiujn frazojn. Tre dankon amikoj! reala karto

1 Answer 1

8

Ĉasita Ĉaŭsto

Kreaĵo — Bruto

Kiam Ĉasita Ĉaŭsto enludiĝas, ĉiu alia ludisto rajtas enludigi kreaĵokarton de sia mano.

Nur unu sufiĉas por nutri dekdu homojn dum monato

Mi tradukis "Hunted Wumpus" per "Ĉasita Ĉaŭsto", ĉar mi kredas, ke "Wumpus" tiel nomiĝas, simple ĉar la nomo iel sone similas al "Hunted". Oni ŝanĝu la nomon laŭvole.

4
 • But it's a very odd name for such a beast, since ĉasto already has a meaning which is incongruous in this context. (I can't imagine that a Hunted Wumpus behaves in a particularly chaste manner!) vortaro.net/#%C4%89asta
  – Tim Morley
  Dec 19, 2016 at 21:37
 • Ho! Mi serĉis ĝin en pli malgranda vortaro, kio ne enhavas la vorton. Cetere, mi eĉ pensas, ke ĝi tro sonsimilas. Mi ŝanĝu ĝin, eble al Ĉaŭsto?
  – Max
  Dec 19, 2016 at 21:39
 • Devus esti dekdu, ne dudek. Mi provis sanĝi ĝin, sed mi ne povis.
  – esperblue
  Dec 22, 2016 at 1:44
 • @esperblue: Dankon, iel mi forgesis kion mi tradukis, dum mi tradukis :)
  – Max
  Dec 22, 2016 at 8:06

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.