7

Mi iam devis lerni la diferencon inter ĉiu kaj ĉiuj. Nun mi havas pluan demandon. Ĉu la vorto "ĉies" signifas "de ĉiu" aŭ "de ĉiuj"? Ĉu oni uzu la pluralon post ĝi aŭ ne?

Ĉies patrino meritas brakumon hodiaŭ.

Ĉies patrinoj meritas brakumojn hodiaŭ.

1 Answer 1

7

Ambaŭ estas ĝustaj, kaj la poseda rilato povas preni iun ajn formon: de unu al unu, de unu al pluraj, de pluraj al unu, de pluraj al pluraj, ktp.

  • Ĉies patrino ricevos cent dolarojn. (= la patrino de ĉiu)

  • Ĉi tiu mondo estas ĉies mondo. (= la mondo de ĉiuj)

  • Ĉies gepatroj ricevos cent dolarojn. (= la gepatroj de ĉiu)

  • Ĉi tiuj libroj en la librejo estas ĉies libroj. (= la libroj de ĉiuj)

En via ekzemplo, la elekto dependas de la dezirata emfazo: persona dankemo al ĉiu individua patrino, aŭ dankemo al patrinoj ĝenerale.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.