7

Ekzemploj: "Kaj kio do?" – "Al kiu do?" – "Kial do?"

Tekstaro donas pli ol 100 similajn rezultojn por la serĉesprimo " do\?"

2

2 Answers 2

9

Mi pensas, ke tio estas nur por emfazo. Ĝi estas simila al la angla ‘(So) [question] then?’. Ekzemple, en la angla, viaj ekzemploj estus:

Kaj kio do? = And what then?
Al kiu do? = So to whom then?
Kial do? = So why then?

Krome, en PIV estas menciite, ke “tiu uzo [de do] povas servi, en okazo de dubo, por neprigi la demandan sencon de la korelativoj”. Vidu do senco 2.

3

Vidu en vortaro.net:

  • Do: uzata en demandaj aŭ ordonaj frazoj, por insisti pri la miro aŭ la volo

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.