5

Kiam oni bezonas uzi "ĝi" kaj kiam ne? Kiam ne estas ĝuste uzi tiun vorton?

En la angla, franca, ktp oni ofte uzas "ĝi" ("It", "Ce") kiel subjekton de frazo, kiam oni ne bezonas ĝin en Esperanto.

Ekzemple, "Ĝi pluvas" aŭ "Pluvas." Mi scias, ke oni rajtas uzi "Pluvas". Ĉu ne estas ĝuste diri "Ĝi pluvas"? Kial?

0

3 Answers 3

7

Se ĝi ne havas iun ajn signifon, vi ellasu tiun vorton. En la frazoj, kiujn vi priskribas, estas bona testo por determini, ĉu ĝi estas ellasenda: Demandu “kio <enmetu verbon>?”; se la respondo estas malklara aŭ ne havas sencon, vi ellasu ĝi. Ekzemple, se vi skribus “Ĝi pluvas.”, vi demandu vin: “Kio pluvas?”. La respondon vi ne povas doni, ĉar tio, kio estas ĝi en tiu frazo, estas tute ne klara, ĉar nenio pluvas; la pluvo simple falas memstare. Do estu simple “Pluvas.”.

1

La vorto ĝi nur estas pronomo por besto aŭ aĵo.

http://www.reta-vortaro.de/revo/art/gxi.html#gxi.0

http://bertilow.com/pmeg/gramatiko/pronomoj/tria.html

Ni ne diras "ĝi pluvas".

1

Mi trovis tion ĉi por ekspliki mian respondon de la ligilo, kiun Lumo5 metis. Ĝi ankaŭ eksplikas tion, kion Joffysloffy eksplikis.

Tre dankon! http://bertilow.com/pmeg/gramatiko/pronomoj/tria.html

Zamenhof iafoje uzis ĝi kiel superfluan duoblaĵon de subjekto aŭ objekto, kiam la vera subjekto aŭ objekto estis I-verbo. Li ankaŭ uzis iafoje ĝi kiel superfluan duoblaĵon de subjekto de esti, kiam la vera subjekto staris post esti. Tiu uzo komplete malaperis, kaj estas nuntempe rigardata kiel eraro:
Por mi ĝi estis la plej kora ĝojo inciti la hundon.Rt.19 Ĝi rolas kiel subjekto, sed la vera subjekto estas inciti la hundon. Oni forlasu ĝi.
Ĝi estis varmega posttagmezo.Rt.83 La vera subjekto estas varmega posttagmezo. Oni forlasu ĝi.
En kelkaj lingvoj oni iafoje uzas pronomon similan al ĝi kiel malplenan subjekton, kiu reprezentas nenion ajn. La koncernaj verboj vere estas sensubjektaj. En Esperanto oni ne uzu ĝi ĉe tiaj sensubjektaj verboj: Hodiaŭ pluvas. Estos varme tie.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.