5

En diversaj lingvoj oni havas diversajn vidpunktojn pri la ekstertera spaco. Foje oni taksas ĝin definitiva kaj foje ne. Kiel oni faras en Esperanto?

Ekzemplaj frazoj:

  • Mi interesiĝas pri (la) kosmo.
  • Kiu estis la unua homo en (la) kosmo?
  • (La) kosmo estas malfacile komprenebla temo.

2 Answers 2

5

Mallonge, jes. Necesas la artikolo.

Ja estas esceptoj. Se temas pri unu ebla kosmo inter multaj, tiam ne necesas uzi "la".

Ekzemple:

  • Veraj filozofoj rigardas aferojn kiuj estas fiksitaj, neniam ŝanĝiĝantaj. Ili observas ke tiaj aferoj nek agas maljuste nek suferas maljustecon unuj de la aliaj, sed formas kosmon kiu estas tute racia.
2

El la tekstaro:

  • La videbla kosmo estas komparenda...
  • ...ke la kosmo estas falanta...
  • La kosmo kaj ni helpos nin en nia serĉo.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.