8

Pardonu min, se la titolo ne estas ĝusta, sed mi ne povis elpensi pli bone. Bonvolu korekti ĝin, se necesas.

Temas pri traduko de programoj. Ĉe ili ofte estas tiaj frazoj, kiuj montriĝas, kiam oni devas atendi, por ke la programo faru ion:

Downloading…

Extracting…

Installing…

Kiel traduki tiajn frazojn?

Mi vidis, ke kelkaj tradukas ilin tiel:

Elŝutante… Maldensigante… Instalante…

Sed mi dubas… tio ŝajnas stranga al mi. Ĉu tio estas la plej bona metodo traduki tion? Ĉu ĉi tio pli ĝustas:

Elŝutado… Maldensigado… Instalado…

6

Mi mem uzis la formojn Elŝutado… Maldensigado… Instalado… kiam mi tradukis programojn. Sed certe Elŝutanta… Maldensiganta… Instalanta… ankaŭ taŭgas.

|improve this answer|||||
1

Downloading…

  • elŝuti (tr) = download
  • La programo elŝutiĝas = the program is downloading

Extracting…

  • eltiriĝas

Installing…

  • instaliĝas
|improve this answer|||||
1

Se vi volas traduki laŭvorte, "Elŝutanta" estas la gramatika ekvivalento al la pasinta participo "Downloading".

Persone, por tiuj kazoj mi uzas la -ad- formon. La PIVa difino proponas "Verbojn el morfemoj signifantaj agon aŭ objekton, por prezenti la agon en ĝia malvolviĝo k insisti pri ĝia daŭro aŭ ripetiĝo". Al mi ŝajnas tute konvena por tiaj kazoj. Esperanto ofte eblas diri fazoj pli precize ol Angla, ĉar Angla ofte kontentas kun simpla elvokado (Espéranto: le point de vue d'un écrivain).

|improve this answer|||||
  • 1
    La frazo konsistas el nur unu vorto kaj ne havas subjekton, do ĉu tio ne estu elŝutante? – Joffysloffy Jan 31 '17 at 7:47
  • Ambaŭ estas eblaj, kaj vi ĉiam povas interpreti unuvortajn frazojn kiel elipso. Tiu kaze, elipso de "dosiero estas alŝutenta". – psychoslave Jan 31 '17 at 8:03

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.