3

Ŝajne ĝi estas iu organo en Soveta Registaro. Mi trovis la terminon en la libro la Danĝera lingvo.

2 Answers 2

3

Verŝajne tio aludas malprecize iun sekcion de la Ministerio de Edukado, en la frua Sovetunio. La politkleriga fako estas fako kies tasko estas la klerigado de la popolo.


La mallongigita nomo de la ministerio estis Narkompros (ruse: Наркомпрос). La -pros devenas de la vorto prosveŝĉenija (ruse: просвещения). Tiu vorto signifas edukadon, sed ankaŭ klerigadon. Do, kelkaj tradukoj de Narkompros uzas la vorton kleriga anstataŭ eduka.

En la angla, ni uzas education ankaŭ por plenkreskuloj (ni neniam uzas enlightenment por ĉiutagaj aferoj), sed aliaj lingvoj preferas fari distingon, kaj tio fojfoje aperas en Esperanto kiel eduki kontraŭ klerigi.

La vorto polito estas tre malofta termino, laŭŝajne uzita kiel varianto de politiko sed sen firma signifo. En ĉi tiu kunteksto ĝi verŝajne signifas la popolon.

0

Mi ne scias la vorto polito. Eble ĝi estu politiko.

politiko = Scienco aŭ arto rilata al la regado de regno

klerigi = Instrui iun pri kulture utilaj temoj

fako = Aparta dividaĵo de meblo, kesto aŭ objekto, destinita por enteni aĵojn aŭ personojn, apartigante ilin

El la ReVo

1
  • Rimarku, ke la vorto en la demando ne estas politikkleriga, sed politkleriga
    – Max
    Commented Feb 1, 2017 at 8:34

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.