5

En "La Eta Princo", sur paĝo 49 en ĉi tiu e-eldono, mi trovis la frazon

“Libroj pri geografio,” diris la geografo, ”estas la la plej valoraj el ĉiuj libroj. [...]”

Ĉu la "la la" estas ĝuste? Ĉu "la plej" necesas unu plian "la"-n en certaj situacioj? Aŭ ĉu ĝi estas nur tajperaro?

2 Answers 2

6

Mi pensas ke tio estas tajperaro. Mi legis tie ke la elektronika formo plenegis je tajperaroj, kiu ne estas en la presita versio. (Bedaŭrinde, mi ne havas la presitan version)

2
 • Sendube jes. Tajperaro.
  – Dario
  Feb 14, 2017 at 4:16
 • Tre interesa intervjuo!
  – La Vo-o
  Feb 14, 2017 at 12:12
8

Ĝi estas tajperaro. Mi kontrolis en du versioj de la libro kaj la teksto estas:

 • la plej valoraj (malnova eldono)
 • la plej seriozaj (nova eldono)

Mi efektive partoprenis en la traduko de la nova eldono - nur bagatele, per longeta diskuto kun la ĉef-tradukisto pri unu frazo - sed rekompence mi ricevis ekzempleron de la libro.

Du versioj de La Eta Princo

1
 • Dankon por trovi la lokon en realaj libroj!! Mi verŝajne supozis, ke tajperaroj konataj al la verkisto estas pli facile korektitaj en e-eldono.
  – La Vo-o
  Feb 15, 2017 at 0:50

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.