6

En la lasta numero de la revuo La Ondo de Esperanto (februaro 2017), mi legis la jenan frazon:

Mi mencios ankaŭ plurajn agadojn, en kiujn mi estas envolvita – ĉar tiujn mi plej bone konas.

Sendube, la intencita signifo de "envolvita" estas involved. Tamen, nek PIV nek ReVo apogas tiun uzon de envolvi. Nun, kiel oni povus traduki to be involved in?

Amuze, la respondo eble kuŝas en la sama numero de la Ondo. Kelkaj paĝoj sube, ja aperas la verbo "enplektiti", plej verŝajne en la senco de to be involved. En la Tekstaro, mi trovis plurajn uzojn de "enplektiti", "enplekti sin" aŭ "enplektiĝi" kun simila senco. Sed, denove, mi ne povas pravigi tiun uzadon surbaze de iu ajn vortaro.

Ĉu vi apogas "enplekt*" aŭ proponas alian elturniĝon?

5 Answers 5

4

Jes, la citita frazo evidente estas misinfluita de "involved", kaj en tiu senco la ĝusta esperanta vorto estas "partopreni":

Mi mencios ankaŭ plurajn agadojn, kiujn mi partoprenas ...

(la frazo kun "partopreni" estas evidente pli mallonga kaj simpla).

Cetere, la angla vorto estas plursenca, kaj havas ankoraŭ aliajn, malaprobajn signifojn (to be involved in the crime; to make complicated; tangle) -- tiujn signifojn mi tradukus per "impliki, implikiĝi".

4

Krom partopreni, oni ankaŭ povas uzi enmiksi, kvankam la signifo estas iom pli speciala. PIV:

enmiksi sin, enmiksiĝi. Sin miksi: vi ne havas la rajton enmiksi vin en nian aferonZ; la infanoj enmiksis sin en la paroladonZ; precipe se en la aferon enmiksiĝas virino!Z.

3

Benson diras na “be involved (in, with), (occupy self with), engaĝiĝi (en, pri)”, sed eble la espimo “ludi rolon (en, pri)” ne estus malbona.

2

Mi dirus okupiĝi pri.

La frazero esti envolvita en ion ja povus havi sencon, sed ne simple "involved." Mi komprenus tion kiel "to be wrapped up / entangled in something."

4
 • Laŭ mi, “okupiĝi” estas tro forta nocio, ĉar, laŭdifine, mi povas okupiĝi nur pri unu afero, sed mi povas ludi rolon en pluraj aferoj.
  – Mike Jones
  Feb 23, 2017 at 19:43
 • Laŭ PIV, “okupiĝi” signifas Dediĉi sian atenton aŭ aktivecon al iu aŭ io. Ĉu tio estas tro forta nocio en la kuntektsto, mi ne povas diri sen pli a kunteksto, sed certe ja eblas okupiĝi pri multaj aferoj samtempe. Feb 23, 2017 at 20:21
 • Ŝmacas je servi du mastrojn.
  – Mike Jones
  Feb 24, 2017 at 2:44
 • Je mia matenmanĝo de ŝinko kaj ovoj – la kokino ludas rolon en ĝi, sed la porko okupiĝas pri ĝi.
  – Mike Jones
  Feb 25, 2017 at 13:36
0

Revo:

Partopreni = Preni sian parton de io: partopreni en festeno, kongreso, en la profitoj...

1
 • Laŭ mi “partopreni” estas tro forta nocio, taŭga nur por definitaj aranĝoj. Sed la koncerna nocio aplikiĝas ankaŭ al fako, ekzemple, la matematiko – se me, ekzemple, instruas la matematikon en la gimnazio, mi estas “involved in” la matematiko.
  – Mike Jones
  Feb 23, 2017 at 16:13

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.