6

Mi nur havas kiel ekzemplon Courrier International, kiu estas Franca ĵurnalo, kies enhavo ĉefe estas fremdaj artikoloj tradukitaj. Ĉu simila ĵurnalo uzante la saman koncepton ekzistas en Esperantujo?

1
  • Ne respondo, sed rilata afero: FAKA LITERATURO EN ESPERANTO: eventoj.hu/steb
    – Mike Jones
    Commented Feb 27, 2017 at 3:26

4 Answers 4

4

Ekzistas la Esperanta versio de Le Monde Diplomatique: https://eo.mondediplo.com

3

Ankaŭ menciindas la retgazeto Global Voices, kiu ekzistas Esperante kaj en pluraj aliaj lingvoj: https://eo.globalvoices.org

1

Artikolojn tradukitajn el diversaj lingvoj enhavas Unesko-Kuriero https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374071

0

Jen:

Ekonomia Bulteno pri Usono

https://ekonomiabultenopriusono.com/

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.