4

En la Franca, "déprime" estas provizora, kelkfoje plurtaga malfeliĉeco. "Dépression" estas malsano, multe pli longa kaj kun multe pli da simptomoj.

Tamen, en Esperanto, Vortaro.net kelkfoje egaligas "deprimo" al "depresio", kaj Reta Vortaro kelkfoje egaligas "depresio" al "deprimo".

Ĉu oni povas diri ke en la senco de psika malvigleco, ambaŭ vortoj samsignifas?

2 Answers 2

4

Mi dirus, ke jes. Se entute diferenco ekzistas (kaj tion mi pridubas), temas pri diferenco de registro, ne de signifo. Depresio estas medicina vorto, deprimo komun-uza, kaj ili ambaŭ signifas kaj la malsanon kaj la animstaton. Se ekestas duboj, pri kiu signifo temas, mi uzas klinika depresio unuflanke, kaj esprimojn kiel energimanko, mishumoro, malfeliĉeco aliflanke.

Redakto: Diferenco kompreneble estas, ke depresio havas ankaŭ aliajn signifojn: geografian (La depresio de Arundo), ekonomikan (ekonomia depresio), ktp. kaj mi hezitus uzi deprimo por ili. Aliflanke, ilia ĉeesto malfaciligas kalkuli per guglotrafoj, kiom pli ofta estas deprimo en la ĉi tie pritraktata senco.

Tamen, eblas konstati, ke dum deprimiĝi estas ĉiutaga vorto, depresiiĝi estas multe pli malofta, kaj estas uzata precipe en socia, ekonomika signifo (la ĉina filmo depresiiĝis, manfarado de tolaj ŝuoj depresiiĝis, ktp), malgraŭ la kontraŭa ekzemplo ĉe Tatoeba: Je pluvotagoj mi depresiiĝas.

1

Mi supozos ke vi jam kontrolis en PIV kaj vidis ke la respondo estas ke jes. La dua difino de "deprimo" estas "depresio". Tiu estas nur unu ekzemplo de multaj balastaj vortoj en PIV.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.