4

Hodiaŭ en multaj landoj inoj manifestacias sub la devizo “No woman left behind”, “Ni una menos”, ks. Ĉu iu havas pli bonan tradukon, ol tiu, kiun mi proponas en la demandotitolo?

Redakto: estas jam tempo konkludi ion pri tiu ĉi demando. Unue mi klarigu, kiel mi alvenis al la titola propono. La laŭvorta traduko de la originala hispana estas eĉ ne unu ino malpli, sed tio sonas al mi kiel langorompaĵo, same kiel la iom pli bona neniu ino malpli. En tiu kunteksto simpla ino ŝajnas al mi pli bona ol virino, kaj mi enŝovis participon por distancigi la -n- de ino disde la -n- de eĉ neneniu. Tio estis preskaŭ laŭvorta traduko de la angla versio kaj tio kontentigis min.

Tamen la respondo de Kirilo klarigas, ke tiu participo (same kiel, mi supozas, la eventuala adverbo malpli) povas esti nekomprenebla eĉ al akademiano.

Mi konfesas, ke la unuan fojon, kiam mi vidis insignon Esperanto parolata, ankaŭ mi taksis ĝin nekomprenebla kaj multe malpli bona ol Oni parolas Esperanton. Tio signifas, ke, malgraŭ onia fojfoja emo uzi ĝin, memstara participo en Esperanto ne sufiĉas por senhezite sugesti subkomprenatan ĉefverbon. El tio sekvas, ke anglalingvaj gazet-titoloj kaj frapfrazoj ne povas esti modelo per ties Esperantaj tradukoj.

Tial mi akceptis la respondon de Kirilo, kvankam je tiu ĉi punkto mi opinias ni postlasu pli bona ol simpla infinitivo, kaj mi devos alkutimiĝi al la langotordaĵo. Kaj, intertempe, mi ekpreferis la verbon neglekti. Ni neglektu neniun inon, do.

1
 • Evidente vi trovis la plej bonan tradukon, ĉar neniu respondas! :-)
  – Bjørn
  Commented Mar 10, 2017 at 10:28

1 Answer 1

4

Mi devis legi la anglan esprimon por kompreni, kion celas la Esperanta. Mi esprimus ĝin aktive: "Neniun virinon postlasi!" Aŭ se mi rajtas esprimi ĝin pli libere, pli klare: "Ne marĝenigi ajnan virinon!"

2
 • Dankon, Kirilo, por la respondo, kiun mi komentis en la rekdaktita parto de la demando. Mi akceptas ĝin, kvankam mia preferata fina vortumo estas ankoraŭ tute alia. Kompreneble, ĉiu rajtas esprimi sin tiel libere, kiel tiu volas...
  – Dario
  Commented Mar 14, 2017 at 10:18
 • Jes, neglekti estas ankoraŭ pli bona solvo. Commented Mar 14, 2017 at 11:39

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.