5

Ofte kiam oni volas demandi pri personoj en iu situacio, oni ne scias cxu estas unu persono aux pluraj. Ekzemple:

  • Kiu/Kiuj iros al la klubo hodiaux?
    • Mia kaj David iros.
  • Kiun/Kiujn sxi helpas?
    • Sxi helpas siajn gepatrojn.
  • Al kiu/kiuj vi sendis la raporton?
    • Mi sendis gxin al cxiuj estraranoj de la federacio.

Se oni ne konas la kvanton, cxu oni diru "kiu" aux "kiuj"?

1 Answer 1

6

En tiaj okazoj oni uzas ĝenerale la singularon, ĉar la pluralo (kiel markita, pli specifa formo) implikus, ke oni ja scias, ke temas pri ia kvanto (>1) kaj volas nur ekscii, kiom ekzakte.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.