4

I couldn't find anything online about how to say Easter egg hunt in Esperanto. I can give it a try, although now I wonder if the word Easter is describing the kind of eggs that will be hunted, or the time of year that an egg hunt will take place.

Paskovo-ĉaso / Paskovo-ĉasado / Paskovo-serĉado

Paska ovo-serĉado

3 Answers 3

1

Mi dubas pri "ĉasado." Eventuale "serĉado" aŭ "kaŝludo."

Ankaŭ mi ne konas pretan esprimon (nek sukcesis trovi). Pensu pri neceso kaj sufiĉo kaj la tuta frazo kaj kunteksto.

  • Por Pasko ni organizos ov-serĉadon por la infanoj.
  • Niaj paskaj tradicioj inkuzivas kaŝludon per koloraj ovoj.
  • La Pasko-Leporo kaŝis la ovojn kaj baldaŭ okazos la serĉado.
2
  • Ĉu "ĉasado" temas pri la serĉado kaj mortigado de bestoj? Apr 6, 2017 at 13:36
  • 1
    Mi ne jxuras ke jes, sed tio ja estas mia impreso. En PIV trovigxas frazoj kiel "cxasado de mono" - sed to sxajnas al mi kiel klara metaforo. La afero kiun vi volas priskribi estas simpla sercxado. Apr 6, 2017 at 13:42
1

Mi sugestas Pask-ov-serĉadon aŭ ov-serĉadon por Pasko por priskribi la tradicio en Usono.

1

I suggest kaŝludo de ovoj (paskovoj) or serĉado de ovoj (paskovoj). I don't think the word ĉaso is suitable.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.