5

Estas iel idiomaĵo mi supozas, kaj mi imagas ke varias inter lingvoj. Ĉu oni diras "alta" aŭ "bona" pri kvalitoj esperantlingve?

1
  • Vi tuŝas interesegan demandon jene! Kiel ekz-e kvalito povas esti ”alta” – ĝi ja ne estas monto… Mi povas rekomendi la jam klasikan libron ”Metaphors We Live By” (Metaforoj laŭ kiuj ni vivas) de George Lakoff kaj Mark Johnson. (Ĉu mi eĉ povus ”varme rekomendi”, eĉ se rekomendo ne estas fajro?) press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/M/bo3637992.html
    – Bjørn
    Apr 14 '17 at 7:03
6

Oni diras ambaŭ. Alta kvalito = bona kvalito. Ankaŭ eblas diri ke io havas bonajn kvalitojn. "Altkvalita" kaj "bonkvalita" estas oftaj esprimoj.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.