4

Mi uzis laborpezecon aux taskpezecon kaj mia korespondanto komprenas ilin, sed mi serĉas ĉu troviĝas pli bonaj aŭ pli belaj vortoj?

  • I've written an answer below, but taking another look at everything, I'm not sure what you're trying to ask. I don't understand laborpezeco and taskpezeco either. What are you trying to say? – Tomaso Alexander Jul 30 '17 at 16:51
2

Pluraj tradukaĵoj eblas, depende de la kunteksto. La vortumo "utila ŝarĝo" ŝajnas kutima ĉe transportado de varoj.

Alia ebla esprimo povus esti "utila kargo" (laŭ ReVo, kargo signifas "ŝarĝo de varoj en ŝipo, trajno, vagono, ajna transporta veturilo").

| improve this answer | |
  • Dankon. Mi konsentas ambaux. – Urso Jul 30 '17 at 16:22
1

Por la ĝenerala termino, "pagoŝarĝo" estas en PIV kaj estas Zamenhofa.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.