1

Kiel oni diras "meme" en Esperanto?

Ĉi tio estas meme:
enter image description here

1
  • 1
    Tiu memeo estas stulta, ĉar: DA vindue NO vindauge. La Angla vorto devenas de la Skandinava, kun prasignifo ”vent-okulo”. Vivu la diverseco! (Jes, mi scias ke ĉi tio ne estas respondo al la demando! Pardonu ke mi ne povis resisti! :-) )
    – Bjørn
    Aug 21, 2017 at 6:36

1 Answer 1

2

Memeo estas la vorto, kiun mi kutime vidas.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.