4

By in which I mean the saying to connect two sentences

I destroyed the house in which I was born

How should it be translated?

4

Typically, that would be en kiu. Your example might be translated as

Mi detruis la domon en kiu mi naskiĝis.

I imagine the kiu could be a kio or perhaps a different correlative, depending on the specific use of "which" in English.

3

Mi detruis la domon en kiu mi naskiĝis.

Mi detruis la domon kie mi naskiĝis.

Ekzemploj el Tekstaro:

Mia patrolando mi nomas tiun landon, en kiu mi naskiĝis.

Musharraf vizitis la hejmon, kie li naskiĝis.

3
  • Ĉu "en kiu" kaj "kie" estas egalvaloraj aŭ ĉu ekzistas iu nuanca diferenco? Mi povas imagi diferencon, sed tio bazas sur mia denaska lingvo. Nov 18 '19 at 10:18
  • @Juha Metsäkallas: "en kiu" ŝajnas al mi pli konkreta kaj "kie" pli ĝenerala. En la frazo la domon en kiu mi naskiĝis, oni emfazas ĝuste la domon, tiun lokon ene de kiu okazis la naskiĝo. En la domon kie mi naskiĝis, oni ne emfazas la domon; ĝi simple estas parto de tiu loko, kie okazis la naskiĝo (oni ne emfazas la subkomprenatan ideon, ke la naskiĝo okazis en tiu domo). Sed tio estas nur mia subjektiva interpreto de la afero.
    – Vidamuzo
    Dec 6 '19 at 21:40
  • Kia koindico, ke oni diskutas pri ĉi tiu sama temo en Lernu. Dec 8 '19 at 18:53

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.