4

By in which I mean the saying to connect two sentences

I destroyed the house in which I was born

How should it be translated?

3 Answers 3

5

Typically, that would be en kiu. Your example might be translated as

Mi detruis la domon en kiu mi naskiĝis.

I imagine the kiu could be a kio or perhaps a different correlative, depending on the specific use of "which" in English.

3

Mi detruis la domon en kiu mi naskiĝis.

Mi detruis la domon kie mi naskiĝis.

Ekzemploj el Tekstaro:

Mia patrolando mi nomas tiun landon, en kiu mi naskiĝis.

Musharraf vizitis la hejmon, kie li naskiĝis.

4
 • Ĉu "en kiu" kaj "kie" estas egalvaloraj aŭ ĉu ekzistas iu nuanca diferenco? Mi povas imagi diferencon, sed tio bazas sur mia denaska lingvo. Nov 18, 2019 at 10:18
 • @Juha Metsäkallas: "en kiu" ŝajnas al mi pli konkreta kaj "kie" pli ĝenerala. En la frazo la domon en kiu mi naskiĝis, oni emfazas ĝuste la domon, tiun lokon ene de kiu okazis la naskiĝo. En la domon kie mi naskiĝis, oni ne emfazas la domon; ĝi simple estas parto de tiu loko, kie okazis la naskiĝo (oni ne emfazas la subkomprenatan ideon, ke la naskiĝo okazis en tiu domo). Sed tio estas nur mia subjektiva interpreto de la afero.
  – Vidamuzo
  Dec 6, 2019 at 21:40
 • Kia koindico, ke oni diskutas pri ĉi tiu sama temo en Lernu. Dec 8, 2019 at 18:53
 • Pri la konkreteco de en kiu (Ĉar kie signifas kiuloke.) "Tio estas la lito en kiu mi estis naskata."
  – Joop Eggen
  May 27, 2022 at 18:48
1

Mi uzus kie ĉar en kiu, kvankam ĝusta kaj komprenebla, senteblas nebezonate peza kaj preciza por tiu ĉi kunteksto. Jen kelkaj ekzemploj el Tekstaro.

kie estas pli ampleksa kaj, por mi, natura por esprimi tion, lokon, sen devi denove mencii la aferon (domo, kiu).

Por iom klarigi la limigan flankon (kaj la pliampleksan) se oni naskiĝis sur la vojeto al domo, sed ekstere, en kiu rigore ne taŭgus.

kie havas alian avantaĝon. Ĝi povas anstataŭi en simpla maniero en kiu, sur kiu, kaj aliaj tiaj prepozicio + afero strukturoj, ĉar la prepozicio estas kutime evidenta aŭ konvene nedifinita (oni povas precizigi, sed kutime ne bezonatas).

Vidu ekzemplan frazon Zamenhofan, kiu povus akcepti en kiu sed tamen uzas la pli simplan, rektan kie anstataŭe:

Apud la budo, kie oni vendas kukojn

kie anstataŭ sur kiu:

Poste ŝi venis al granda lago, kie oni vidis nek ŝipon nek boaton.

Mi do dirus (sed notu ke la alia solvo ankaŭ ĝustas, kaj povus esti eĉ pli trafa, depende de tio, kion oni volas komuniki):

Mi detruis la domon kie mi naskiĝis.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.