6

konsumiĝi: 1 Iom post iom perdiĝi, neniiĝi: vi ĝemos en la fino, kiam konsumiĝos via karno k korpo; li konsumiĝis k mortis.(Vortaro)

Kion signifas "k" ĉi tie?

1 Answer 1

14

Ĝi estas mallongigo por la vorto "kaj".

This site is temporarily in read-only mode and not accepting new answers.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .