6

La artikoloj en Vikipedio ne havas ligilojn al esperantaj resursoj. Mi petas sugestojn.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yaw_(rotation)

1
  • 2
    I'm voting to close this question as off-topic because the information is listed in easily accessible Esperanto-English dictionaries. Jan 25, 2018 at 12:42

2 Answers 2

9

Mi povis trovi la vorton por yaw: jori.
La vorto por roll estas simple ruliĝi.
Mi ankoraŭ ne trovis la vorton por pitch. Tamen por simila movo por ŝipoj ekzistas la vorto tangi.

2

Tangi kaj Jori

Cetere, mi kredas ke estas neoficial regulo ke kiam oni petas tradukon de unuopaj vortoj oni unu kontrolu en vortaro, ekzemple, en la vortaro de Wells.

2
  • Mi jam respondis, donante tiujn vortojn. Do kial via komento de la vortaro supre ne jam sufiĉas? Jan 25, 2018 at 13:11
  • Kiam mi komencis verki mian respondon, ne estis aliaj respondoj. Jan 25, 2018 at 15:44

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.