2

4Kaj ili diris al Faraono: Ni venis, por loĝi en la lando; ĉar ne ekzistas paŝtaĵo por la brutoj de viaj sklavoj, (Moseo 1: Genezo 47: 4)

Ĉu estas ĝuste, ke oni uzas "paŝtaĵo"n anstataŭ "paŝtejo"?

1 Answer 1

2

Kvankam ne estas efektiva difero, ja ekzistas subtila difero. Kaj „paŝtejo“ kaj „paŝtaĵo“ estas Zamenhofaj kaj ankoraŭ gramatike ĝustaj kaj tial utilaj. Tamen, signife, paŝtejo estas precize ie, kie la brutoj paŝtas, kaj paŝtaĵo estas tio, per kio la brutoj paŝtiĝas, do efektive la sama afero.

Alia maniero, per kiu ili diferiĝas estas la distribuo. Serĉante je Tekstaro.com, mi trovis, ke paŝtejo estas ekstreme pli ofta ol paŝtaĵo. Fakte, rigardante nur Zamenjofajn verkojn, kvankam ambaŭ aperas, paŝtejo aperas dudek fojojn, sed paŝtaĵo nur aperas du fojojn, unu el kiu estis la verso, kiun vi citis, kaj ambaŭ estis en la Malnova Testamento. Se rigardi ĉiujn verkojn en la korpuso, paŝtejo aperas kvindek ok fojojn, sed paŝtaĵo nur ses! Kiel aliaj Zamenhofaj terminaj diĥotomioj (ekz. pomujo kontraŭ pomarbo), ofte estas historio, kiu elektas kiu vorto estas pli uzata. Eĉ PIV nur difinas paŝtejon kaj ne paŝtaĵon, malgraŭ ĝia Zamenhofa stato.

Resume, ambaŭ vortoj estas ĝustaj, sed paŝtejo estas la pli ofta kaj la pli konata, kaj eble la pli preferata.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.