10

Mi certas ke mi legis tion en Die Zamenhofstraße, kaj ke tio estis skribita de Zamenhof. Mi nun serĉis enrete sed mi ankoraŭ ne trovis la frazon. Ĉu iu povas helpi min?

1 Answer 1

4
+25

En la Bulonja Deklaracio estas skribite, ke

". . . ĉiu Esperantisto havas la rajton esprimi en tia maniero, kiun li trovas la plej ĝusta, tiel same, kiel estas farate en ĉiu alia lingvo."

Eble tiu estas la inspiro por tiu frazo!

https://eo.wikipedia.org/wiki/Deklaracio_pri_Esperanto

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.