4

Laŭ PIV

ŝoforo. Profesia kondukisto de aŭto, kamiono ks.

ŝofori. Labori kiel ŝoforo

Laŭ Reta Vortaro

ŝofori (tr) TRA Profesie kondukadi veturilon: oni devas atenti la vojon, kiam oni ŝoforas, ĉu ne?

Kio estas "profesie konduki"?

Se oni kondukas aŭton por irigi ebriajn amikojn hejmen, ĉu oni rajtas diri ke oni ŝoforis la aŭton?

1 Answer 1

5

En la praktiko oni ofte uzas "ŝofor-" kiel verban radikon, do

"ŝofori" = stiri aŭton

"ŝoforanto" = stiranto de aŭto

Tiam la signifo de la vorto "ŝoforo" (profesia aŭtostiristo) fariĝas neregula, do oni povas kontraŭi tian uzon de "ŝofori". Tamen oni ofte trovas ĝin kaj povus argumenti, ke fakte la signifo ŝanĝiĝis, ĉar kontraste al la Zamenhofa tempo la stirado de aŭto ne plu estas afero por profesiulo.

Se vi volas uzi la lingvon laŭfundamente uzu "stiri" kaj "stiranto".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.