8

Konsideru la jenajn frazojn:

1) Li venos sendepende de tio, ĉu pluvos aŭ ne.

2) Li venos sendepende de ĉu pluvos aŭ ne.

3) Li venos sendepende ĉu pluvos aŭ ne.

La 1) estas sendube ĝusta. Mi preskaŭ ĉiam esprimas min laŭ la 3), ĉar mi iel pensas ke la de en la 2) estas superflua, fakte tiom superflua, ke al mi ĝi sonas malĝuste. Tamen, tio estas mia persona tute subjektiva impreso pro mia kutimo ne uzi ĝin. Sed nun mi vidas ke la 2) estas multe pli uzata nuntempe, almenaŭ tion montras Google. La problemo estas ke mi ne povas trovi ian klarigon pri tio. En Tekstaro mi ne trovis eĉ unu frazon kun (sen)depende de + ĉu, sed gugla serĉo donis 15.900 trafojn por sendepende de ĉu kontraŭ 1.460 por sendepende ĉu. Mi vere opinias ke la tri esprimoj estas ĝustaj. Mia demando estas: ĉu la ĉeesto aŭ foresto de la de donas ian rimarkindan nuancon (en la 2-a kaj 3-a frazoj)? Estus ankaŭ interese scii ĉu vi preferas uzi (aŭ ne) la de en tiaj frazoj.

1 Answer 1

6

Kaj 1) kaj 3) estas ĝustaj, en 3) simple la esprimo de tio estas subkomprenata.

Tamen la frazo 2) laŭ mi estas malĝusta, sendepende de tio, ĉu oni opinias ĝin elipsa (do sen tio) aŭ ke la ĉu-a subfrazo rekte dependas de de. En la unua okazo oni devas ellasi ankaŭ la prepozicion, ĉar ĝi ne povas aperi memstare (kp. PMEG ĉi tie kaj ĉi tie), en la dua okazo oni havus unikan okazon, ke subpropozicio kun ĉu dependas de prepozicio, dum ĉiuj aliaj tiaj okazoj enhavas la subjunkcion ke (kp. pri tio denove PMEG) - kaj tio estas tute senchava, ĉar la rolo de ke estas ĝuste nur montri, ke sekvas frazo en la rolo de sintagmo. Dependigi alian subpropozicion de prepozicio estus io tute sen tradicia modelo. Se ne erara, mi opinias tion almenaŭ tre nekutima (krom se vi denaske parolas angle) kaj evitinda.

2
  • Do, oni ne prenu la kvanton de guglaj trafoj kiel imitindan modelon sed eble kiel tendencon de uzado, kiu ĉi-kaze estas dubinda. Mi ne scias de kie venas mia impreso, ke de ĉu sonas malbone, sed certe ne de la hispana, ĉar hispane oni ja diradas sendepende de ĉu (independientemente de si), kion la oficiala gramatiko sankcias kiel ĝustan.
    – Vidamuzo
    Commented Apr 7, 2018 at 11:50
  • Google ne estas fidinda fonto por la normo en E-o, ĉar la Interreto enhavas nekredeblan kvanton de malbona aŭ malĝusta E-a lingvaĵo. Se vi ne trovas ion en la Fundamento aŭ (poste) PMEG, faru korpusan serĉon en Tekstaro.com, kiu enhavas ja ne senerarajn, sed ĝenerale bonkvalitajn tekstojn. Commented Apr 7, 2018 at 19:22

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.