7

La Proverbaro tre plaĉas al mi, tamen ne ĉiam mi komprenas la signifon. Ĉu estas libroretejo kie mi povus trovi klarigojn?

2 Answers 2

6

Bedaŭrinde ne! La retejo de Rob Keetlaer enhavas ĉiujn, sed ankoraŭ ne inkludas tradukojn nek klarigojn.

Malgraŭ manko de la origina manuskripto, Petro Desmet' kompletigis oklingvan version en 2009, kaj per tio oni povus kompreni la proverbojn pli facile: sed ĝi ankoraŭ ne aperas. Li uzis la pli fruan Frazeologion, kiu estas tre malofta libro.

0

En miaj artikoloj en Ipernity estas dekoj da klarigaj artikoloj. La oklingva proverbaro baldaŭ (vere!) aperos. Ĝi estas nun prespretigita. Poste aperos klariga listo.

4

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.