4

Saluton!

Mi devas traduki retejajn tekstojn, kie aperas ambaŭ anglaj vortoj "item" kaj "element". La diferencon inter la du bone klarigas tiu ĉi paĝo: https://stackoverflow.com/questions/31427117/difference-between-element-item-and-entry-when-it-comes-to-programming

Komputeko sugestas la vorton "ero", sed mi preferus uzi ion alian, se eblas. Ĉu iu ajn havas sugesto(j)n?

Dankon

5

Se vi opinias eron tro nespecifa, provu listeronkolekteron. La signifo de item estas ero de grupo, komparu la etimologie afinan itenary/iterate. Ofte samspeca elemento, do grupero.

3

Laŭ konteskto:

  • aĵo (concrete object)
  • enigo (entry)
  • elemento (primitive object)
  • ero (part of something)
  • kozo (thing, entity)

Kie estas la teksto ke vi deziras traduki? Estus multe pli facila doni taŭgan respondon se vi provizus ligon al ĝi.

  • 1
    enigo laŭ PIV estas 'ago enigi'. La plej bone estas uzi enigaĵo. – Stas Bushuev Aug 10 '18 at 10:12
0

Mi dirus "liniero" (ero el linio).

  • Tiam vi dirus "liniero". :) – psychoslave Jul 31 '18 at 9:02
  • Dankon, mi pravigis gxin. – Serveto Aug 24 '18 at 1:20

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.