3

Kion vi ekkrius/dirus, kiam vi trovus subite kaj neatendante ion aparte malpuran, naŭzan, malbonodoran, ktp?

Mi ne povis trovi bonan esprimon por tio. Mi nur trovis en mia nederlanda-Esperanto-vortaro pu!, pri kio estas dirata ‘naŭzo de malbonodoro’. En PMEG mi nur trovis fi! por io ĝenerale abomena aŭ malbona; sed tio laŭ mi ne estas sufiĉe specifa.

Mi serĉas esprimon kiel la anglan gross aŭ la nederlandajn gadver kaj gadverdamme.
Mi krome scivolas, ĉu onomatopeo kiel iŭ! estus komprenebla. (Ekzemple, se vi legus tion en libro, ĉu vi tuj komprenus, ke temas pri naŭzaĵo/malpuraĵo?)

1

2 Answers 2

3

Ankaŭ mi ne trovis pretan krivorton. Tial mi diras "ho naŭze!"

5
 • Tio ne estas malbona! Kion vi pensas pri la onomatopeo? Aug 4, 2018 at 17:47
 • Gxi ne aparte placxas al mi kaj mi pensas ke gxi ne estas klara. Ebla la jena sercxo en Google (sen citloj) estus interesa por vi: "site:reta-vortaro.de ekkrio" Aug 4, 2018 at 18:05
 • Hm, per tiu serĉo mi trovis neniun ekkrion, kiu povus taŭgi. Aug 4, 2018 at 19:57
 • Jes ... sed multajn ekkriojn por aliaj uzoj. Nun ni povas esti iomete pli certaj ke ni ne maltrafis bonan respondon en RV. Aug 5, 2018 at 0:22
 • Aha, jes, ĝuste. Aug 5, 2018 at 6:27
2

By analogy with fi, the suffix aĉ has been proposed as an interjection: https://eo.m.wiktionary.org/wiki/aĉ!

3
 • Similarly to fi, would also be too generic. Aug 6, 2018 at 9:57
 • 1
  Same reta-vortaro.de/revo listas aĉ!. @Joffysloffy though naŭze or a vom* certainly are more strong and negative, (en) oh no / (nl) gadver, jakkes / (de) iggit are similarly nondescript.
  – Joop Eggen
  Aug 6, 2018 at 12:46
 • Interesting. It does not really matter that the exclamation be strong; preferably it be usable in most situations and not be completely vulgar. (Actually, the Dutch gadver and jakkes are specifically for disgusting things; so it is not like the English oh no.) Aug 6, 2018 at 21:54

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.