6

Kiel havas kelkajn signifojn. Estas malfacile distingi aŭ distingigi du el ili. Ekzemple:

Kiel infano mi spertis feliĉajn jarojn.

"As a child" kaj "like a child" estas ĝustaj tradukaĵoj de kiel infano. Kiel oni povas (legante) distingi aŭ (parolante) distingigi tiujn du signifojn?

5

Vi povas uzi samkiel por la dua signifo:

Samkiel infano mi spertis feliĉajn jarojn.

Tio estas, mi spertis feliĉajn jarojn tiel, kiel infano spertas feliĉajn jarojn.

La alian signifon vi povas esprimi per ekzemple estantekiam mi estis, aŭ io simila. Verŝajne la dua estas iom longa. PIV plue ofertas la partikulon estiel. Mi ne povas fari iun (mal)rekomendon, ĉar mi fakte ne scias, kiom ĝi estas vere uzata. Mi ja rekonas la vorton, serĉinte ĝin, sed ne memoras vere vidi ĝin en reala uzo. Laŭ ReVo ĝi estas malofta kaj ĝi sugestas estkiel.


Kiel legante distingi ilin, mi ne vere scias, krom de la kunteksto.

| improve this answer | |
 • 1
  Iam mi legis ke la plej ebla kaŭzo de la malsukceso de la neologismoj estiel kaj estkiel estas ke oni povas same bone uzi la vorton “estante”: “Estante infano, mi spertis feliĉajn jarojn”. Mi do rekomendus “estante” kaj “samkiel” (aŭ “same kiel”) – marcus Sep 26 '18 at 12:02
 • Kiam infano mi spertis feliĉajn jarojn. por estkiel probable jam estas valida Esperanto. Kaj kvazaŭ eblas por samkiel; tamen samkiel estas solide bona. – Joop Eggen Sep 26 '18 at 13:39
 • @marcus Jes, tio havas sencon. Mia unua penso estis uzi estante kaj poste memoris, ke estiel ekzistas. – Joffysloffy Sep 27 '18 at 9:53
 • 1
  @Joffysloffy bone. Interese estas (ekz. por tradukisto) ke samkiel akcentas komunecon, kie kvazaŭ eble diferencon: "tiu fiula agas kvazaŭ generalo" - "nia heroo agas samkiel generalo". – Joop Eggen Sep 27 '18 at 13:46
 • 1
  La esprimo Kiam infano mi spertis feliĉajn jarojn ŝajnas tute bona por mi. En la vortaro de esperanto.es kiam infano = infanaĝe. Mi koncedas ke ĝi maloftas, sed ja aperas eĉ en Tekstaro: Persono kiu konstante proviĝas kaj montriĝas senmanka, kiam infano kaj junulo kaj adolto, nepre devas fariĝi reganto kaj gardisto de la civito. – Vidamuzo Oct 1 '18 at 18:59

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.