6

Mi ie legis la frazon "La kvanto da fiŝoj en la maro pli kaj pli malmultas.". La vorto "malmultas" iomete ĝenas min, ĉar "malmultas" signifas "estas malmulte da". Iel mi sentas, ke "malmultiĝas" estus pli taŭge, se antaŭe oni havas "pli kaj pli". Kia estas via opinio?

3

malmultiĝas definitive, pli bone malgrandiĝas (ĉar unu kvanto) aŭ malkreskas.

Your Answer

By clicking "Post Your Answer", you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.