4

Mi scivolas ĉu ekzistas esperantigo por la araneo angle konata kiel "Daddy Long-Legs". Jen artikolo (en la angla) temanta pri ĝi: https://en.wikipedia.org/wiki/Pholcidae

Ĉi tia araneo abundas en Aŭstralio kaj strange mi ofte devas priparoli ĝin.

1 Answer 1

7

La vortaro de John Wells havas ĉi tion:

daddy longlegs (crane fly, insect) tipulo; (harvestman, arachnid) falangio

Mi ne certas ĉu tio helpas aŭ ne, ĉar la angla vorto ŝajnas tre nebula. Ŝajne daddy long-legs povas esti tri diversaj aferoj. Se la afero kiun vi volas vere estas araneo, eble falangio plej taŭgas. Tamen laŭ ReVo tio estas nur “arane-simila”.

Estas tente inventi simile nebulan vorton en esperanto, ekzemple longkrurulo.

2

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.