0

Ĉu jam ekzistas vorto aŭ akceptita esprimo en Esperanto por la angla vorto jobsworth? (Tio ĉi signifas "laboristo, kiu rifuzas esti fleksebla rilate la regulojn de sia laboro por helpi klientojn (ŝajne pro timo perdi sian laboron).")

3 Answers 3

2

Eble la vorto pedanto estus sufiĉe proksima se oni aldonas iom da kunteksto. Ekzemple:

Mi telefonis la bankon por peti prokrasti la limdaton de mia ŝuldo, sed respondis pedanto pri la reguloj kaj ri rifuzis.

Oni povus eĉ kombini tion en unu vorton:

La regulpedantoj ĉe la banko neniam volas helpi min.

1
 • Mi precipe ŝatas vian sugeston de "regulpedanto"; mi pensas, ke tio ĉi esprimas pli-malpi la saman ideon kiel la angla vorto.
  – Miztli
  Jan 26, 2019 at 16:22
1

Mi ankoraŭ volas mencii burokrato, vidu Retan Vortaron

burokrato 2. ↝ (malŝate) Persono, kiu rigore sekvas la administrajn regulojn kaj rutinojn, sed ignoras la bazan celaron de la laboro aŭ la demokratian devon reagi al publikaj kritikoj: la burokrataj formalaĵoj, ĉikanoj.

0

Mi vidis la artikolon "Ĉikanado" en Vikipedio (https://eo.wikipedia.org/wiki/%C4%88ikanado). Oni eble povus paroli pri "ĉikanemulo"?

1
 • 1
  Mi pensas ke tiu vorto estus pli kiel bullying en la angla. Laŭ mia kompreno jobsworth ne vere intence agas malice, sed nur tro emas obei la regulojn eĉ kiam tio malhelpas klientojn aŭ kolegojn.
  – Neil Roberts
  Jan 26, 2019 at 13:20

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.