6

My best: "Tiel mojosa! Ĝi vere fiksiĝis en mia kapo, nun."

4 Answers 4

6

Mi trovis jenajn tradukojn por la vorto catchy:

orelkapta, facile memorebla (vikivortaro)

orelplaĉa, orelflata (Granda Vortaro Hispana-Esperanta)

ReVo tradukas la vorton orelfrapa al la hispana kun tiu senco de catchy, sed ne donas anglan tradukon:

orelfrapa: Kiun oni rimarkas pro ĝia aparta, rimarkinda sono: Espo Despo estas internacia muzikgrupo kiu kreadas kaj prezentas proprajn ritmajn – ofte dancigajn kaj orelfrapajn kantojn

Tekstaro donas la jenan frazon:

Esperanto Desperado estas dana/pola/bosnia grupo kiu kantas ritmajn, humoristajn kaj orelfrapajn kantojn origine verkitajn en Esperanto.

Ŝajnas al mi ke orelkapta estas plej proksima al la angla catchy (to catch = kapti), sed orelfrapa estas pli ofte uzata laŭ Google, kvankam ties signifo ŝajnas pli ampleksa ol la unua (ekz. el Tekstaro: Regis stranga silento, ia orelfrapa silento, kian oni rimarkas, kiam longedaŭra kaj forta bruo subite ĉesas).

4

How about orelvermo after German Ohrwurm (of which English earworm is also a calque)?

Ĉi tiu kanto estas vera orelvermo!

3

Tiu kanto fariĝis gurdaĵo en mia kapo.

0
  • kaptema = catchy
  • infekta (figure) = stuck

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.