0

Antaŭ komputilajn datumbazojn, oni ofte uzis fizikajn indeksojn (angla: "index", germana: "Kartei") por enmemorigi kaj administri datumojn.

Kio estas la esprimo por la kartoj, el kiaj konsistas tia fizika indekso? (Angla: "index card", germana "Karteikarte".)

A hand-written American index card.
bildo CC BY 2.0 BuffaloLibrary

An (otherwise yet empty) ruled index card
bildo CC BY 3.0 E.m.fields

Ĉu sama esprimo estus uzata, se tia karto ne estas parto de indekso? (Oni povas uzi tia karto(j)n ankaŭ kiel memoriga karto(j) (angla "Flash card(s)") (tiel eble ankaŭ parto de ia "indekso"?) aŭ por ludi la ludo 1000 Blank White Cards aŭ treeble por aliaj uzadoj.)

1
 • Btw., is "indekso" even the right term for these kinds of (physical) "index"?
  – das-g
  Feb 23, 2019 at 23:24

2 Answers 2

1

Laŭ PIV tia karto nomiĝas slipo:

Kartona aŭ papera folieto, de formato taŭga por esti facile klasebla, kaj servanta por ricevi skribajn notojn, kiujn oni povas aranĝi laŭ ia ordo: slipoj de biblioteko; la tuta vortaro estas ankoraŭ nur sur slipoj.

Laŭ PIV card index estas sliparo (aro da slipoj) kaj slipujo (meblo por slipoj). Vikivortaro ankaŭ donas la vorton kartoteko.

La frazoekzemploj kiujn mi trovis en Tekstaro pensigas min, ke slipo povas esti uzata eĉ se ĝi ne apartenas al iu sliparo. Jen ekzemplo el Tekstaro:

Ĉar li timas, ke iu dume trinkos lian multekostan vinon, li lasas slipon sur la tablo: “Mi kraĉis en la glason”.

3
 • Mi skribis index card, anstataŭ card index. Mi redaktis mian respondon. Dankon por la atentigo.
  – Vidamuzo
  Feb 24, 2019 at 10:13
 • 1
  Ĉi tiu demando multe memorigas min pri via alia demando: Kiel diri “flash card” en Esperanto? Eble oni povas uzi slipo tiusence: Mi plibonigas mian Esperanton pere de memorslipoj (aŭ pere de memorsliparo).
  – Vidamuzo
  Feb 24, 2019 at 12:14
 • Feel free to add another answer to esperanto.stackexchange.com/q/5142/1576, or to amend your existing one there. :-)
  – das-g
  Feb 24, 2019 at 22:32
0

La vorto "slipo" povas esti uzata kun adjektivo por precizigi la signifon. Ekzemple, en Vikipedia artikolo https://eo.wikipedia.org/wiki/Henri_La_Fontaine oni trovas la frazon "Ankaŭ la normigita biblioteka slipo (12,5 × 7,5 mm) estas ilia kreaĵo".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.