4

Lernante Esperanto, mi ofte povas memori Esperantajn vortojn, afiksojn kaj radikojn pli bone, se mi scias ilia(j)n origino(j)n. Ĉu ekzistas etimologia vortaro de Esperanto? Se jes, ĉu ekzistas reta etimologia vortaro de Esperanto?

1

3 Answers 3

3

Estas du bonaj libroformaj etimologiaj vortaroj de Esperanto:

 1. Plej fidinda kaj scienca estas la kvinvoluma Etimologia Vortaro de Esperanto de Ebbe Vilborg, aperinta inter 1989 kaj 2001. Ĝi enhavas ampleksajn diskutojn de la vortprovizo (inkl. morfologiajn elementojn) de la Universala Vortaro kaj la 8 ĝistiamaj Oficialaj Aldonoj.
 2. La Konciza Etimologia Vortaro de André Cherpillod havas, se entute, nur tre mallongajn diskutojn, sed ampleksas pli da vortoj ol Vilborg kaj estas kompakta (unu volumo je permesebla prezo).

Mi nur fluglegis iom en la etimologia vortaro de Rajki. Ĝi estas vortlisto sen diskuto, tiel ĝi taŭgas por la klaraj okazoj, sed ne por la diskutindaj.

2

Ekzistas la Etimologia Vortaro de Andras Rajki. Ĝi estas libere elŝutebla.

4
 • 1
  A MS Word document? o_O
  – das-g
  Commented Mar 3, 2019 at 11:02
 • 1
  But it's CC0-licensed, so we can make useful stuff from it. Maybe convert it to JSON or something.
  – das-g
  Commented Mar 3, 2019 at 11:04
 • 2
  Ho, en.wikipedia avertas pri ĝi: "Note: This dictionary should be used with caution. For example, amelo (starch) is given as a rare example of a Greek word that does not occur in Latin. However, it is not only a Latin derivation (from amyl-um), but more directly derives from German amel-."
  – das-g
  Commented Mar 3, 2019 at 13:20
 • 1
  Do, verŝajne indas kontakti lin kaj plibonigi ĝin, ĉu? Commented Mar 3, 2019 at 21:43
1

Aldone al la aliaj respondoj, ĉi tiu vortaro estas havebla rete.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.