4

En Asteriks kaj Kleopatra (volumo VII) mi trovis sur paĝo 3 la jenan alineon:

Ni estas en la jaro 50 a.K. La tuta Gaŭlujo estas okupita de la Romianoj. Ĉu la tuta Gaŭlujo? – Absolute ne! Unu vilaĝo de persistemaj gaŭloj ne ĉesas rezisti kontraŭ la entrudiĝintoj. Kaj la vivo ne estas facila al la legianoj garnizontaj en la fortikaĵoj Kalkanum, Linoleum, Kukum, Cicum…

(Emfazo mia; la originalo estas en nur majusklaj literoj.)

Mi ne povas trovi la vorton garnizonta en alia loko; ĝi ne aperas en PIV, ReVo, kaj Tekstaro. De alilingvaj versioj de la komikso mi inferencas, ke la celata signifo estas garnizonantaj; el PIV:

garnizoni (ntr) Restadi garnizone.

garnizon1o
1 Militistaro, gardanta fortikaĵon, urbon, aŭ daŭre loĝanta en ĝi: restigiZ, starigiZ garnizonon; resti garnizone en urboZ; garnizona urbo; urboj, kie staras malgrandaj garnizonojZ.
2 garnizonejo.

Ĉu tio ja estas tajperaro kaj la celata signifo estas garnizonantaj, aŭ ĉu mi maltrafis la obskuran ekziston de garnizontaj, kiu havas iun alian signifon?

2
  • 1
    Ĉu estas aliaj Asteriksaj volumoj en Esperanto? Se jes, oni komparu kun ilin. (Sed eble ili havas saman supozantan tajperaron.)
    – das-g
    May 11, 2019 at 8:12
  • Estas aliaj; mi legis la unuan volumon, sed mi mem ne posedas ĝin. Tio ja estas bona ideo; espereble alia persono ĉi tie havas iun por kontroli. May 11, 2019 at 11:42

1 Answer 1

3

La franca originalo tekstas jene: "Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains...". Do klare temas pri tajperaro, kiel vi prave supozis.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.