3

Mi trovis ligilon al ĉi tiu filmeto en Mastodon. Mi multe scivolas pri la grupo. De kiu jaro ĝi estas? Ĉu ili havas aliajn kantojn? Ĉu iu scias ion pri ili? La priskribo de la filmeto diras nur ke ri trovis ĝin en brokanta vendejo sen scii ke ĝi estas en Esperanto.

https://tubaro.aperu.net/v/ytb_4cXlTumFRyU

2

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Browse other questions tagged or ask your own question.