3

Mi trovis ligilon al ĉi tiu filmeto en Mastodon. Mi multe scivolas pri la grupo. De kiu jaro ĝi estas? Ĉu ili havas aliajn kantojn? Ĉu iu scias ion pri ili? La priskribo de la filmeto diras nur ke ri trovis ĝin en brokanta vendejo sen scii ke ĝi estas en Esperanto.

https://tubaro.aperu.net/v/ytb_4cXlTumFRyU

2

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Browse other questions tagged or ask your own question.