8

Ĉu ekzistas grupoj de programistoj, kiuj kunlaboras pri komunaj projektoj uzante la lingvon Esperanto? Kie eblas trovi ilin, kaj alliĝi al ili?

1
 • 1
  Eble ni povas krei tian grupon, sed mi ne havas ideojn kiel kaj kie… :) Sep 7 '16 at 13:14
10

Jam estas la jenaj grupoj:

Mi trovis la Fejsbukajn grupojn ĉi tie.

2
 • Oni bezonas konto kun Fejsbuko por sekvi ligiloj :( Sep 7 '16 at 15:09
 • 2
  Jes, bedaŭrinde. La liston oni povas vidi sen konto.
  – Marco
  Sep 7 '16 at 15:16
7

Ĉi-Github ekzistas Esperanto organizo, Ĝi havas multajn membrojn kaj projektojn

2

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.