1

Bonan!

Iu eniris malĝustan grupon de Telegram kaj komencis babili pri io ekstertema. Partoprenanto tuj klarigis ke la grupo temas pri io alia kaj la ĵus alveninto pardonpetis:

Pardonu!

kaj oni respondis jene:

Ne pardoninda!

Ĉu tio signifas ke la afero estas tiel grava, ke oni ĝin ne povas pardoni, aŭ tiel malgrava ke ne indas pardonpeti?

Aldono: mi ŝatus scii ĉu ne pardoninda! estas plursignifa, laŭ la lingvaj reguloj. En la supra ekzemplo oni ja komprenas kion oni volis komuniki, sed, ĉu tiu estas la fakta signifo?

4
 • "kiun signifon vi sentis?" almost by definition asks for primarily opinion-based answers. Note that Esperanto Language Stack Exchange is meant for questions that at least theoretically can have answers that are objectively right or wrong. It's not a tool to conduct surveys and polls. Please edit your question if you think you can and want to make it not primarily opinion-based.
  – das-g
  Commented Nov 12, 2019 at 21:16
 • nepardonebla <-> tute ne (spaco) pardoninda
  – Joop Eggen
  Commented Nov 13, 2019 at 9:10
 • 1
  @das-g mi redaktis la demandon por sekvi la regulojn. Commented Nov 13, 2019 at 13:49
 • 1
  Dankon pro la modifo al la demando. Mi remalfermis ĝin.
  – Neil Roberts
  Commented Nov 13, 2019 at 15:18

2 Answers 2

3

Mi suspektas, ke per la esprimo ne pardoninda! oni iel celas imiti la esprimon ne dankinde!, kiu laŭ PIV estas "ĝentila formulo, por ŝparigi al iu la dankojn". Tiuokaze, ĝi estu ne pardoninde! Tamen, ŝajnas ke por la verbo pardoni tia ĝentila formulo ne aperas en la vortaro nek en la lingvouzo. Sekve, la manko de kunteksto ne garantios la celatan sencon kaj la esprimo ne pardoninde! povus esti interpretata kiel io nepardonebla. En Tekstaro ĝi aperas nur dufoje kaj unuvorte (nepardoninde), ambaŭ en la senco de nepardonebla. Kontraste, ne dankinde / nedankinde aperas sesfoje, ĉiuj en la senco de ne estas necese danki.

Jen aliaj ebloj malpli kunteksto-dependaj:

(estas) nenecese pardonpeti! | (estas) nenio pardoninda!

1

Plej verŝajne

Ne pardoninda!

signifas, ke ne estas necesa pardonpeti. Aliokaze mi sensus la reagon absurda.

Neniu kredus, "Ne dankinde!" signifus, ke oni ne povas danki por afero ĉar estas tiom grandega.

Se ne eblas pardoni ion, mi dirus:

Ne pardonebla!

2
 • Mi komprenas vian plej verŝajne sed, se ne estus kunteksto kaj vi nur aŭdus ne pardoninda! tra fenestro, ĉu la signifo estus sama? Mi ŝatus scii ĉu tio estas plursenca laŭ la kunteksto. (tuŝeto nevola per kubuto ĉetable / varma kafo sur nova ĉemizo). nedankinda estas ne meritanta dankon, do nepardoninda devus esti ne meritanta pardonon, ĉu? Commented Nov 13, 2019 at 15:42
 • I think it's just a mistake. Pardoni has nothing to do with indeco.
  – Olafant
  Commented Nov 15, 2019 at 11:28

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.